Ha kontroll på notstyrken
Prøv vår kalibrerte Not-Tester 200H
Fra Kr 19.900,- +mva

Not-Tester 200H

Prøv vår kalibrerte Not-Tester 200H

Fra kr  19.900,-  + mva

  • Not-tester 200H er laget etter kravene i NS-EN ISO 1806:2002
  • Vekt HCB lasteselle 200kg +/- 0.5 % avvik.
  • Måler styrke i notlin til 200kg med 0.1/0.5 kg deling
  • Ved test av not til brudd, vil høyeste last ved brudd vises i 5sek.

Under uttesting av Not-Tester 200H på nytt notlin, viser det seg at brudd resultatene innen 1m på samme notlin kan variere med opp til 2%. Not-Tester200H. Kan teste maskestørrelser opp til 1⁄2 maske 70mm. For større masker må testområde modifiseres. Ta kontakt for informasjon

Kontakt
E: lepsoy@noomas.no
T: (+47) 48 09 09 09

 

Forespørsel

Kontakt oss